Какво означават символите при изработката на знамена?

Ако сте започнали да правите проучване по въпроса с отделните символи за национална идентичност, така можете да се запознаете с историята и вярванията на дадена държава, особено ако проследите промените, настъпващи в самите флагове. Какво означават символите при изработката на знамена е сложен въпрос, който все пак понякога намира своите еднозначни отговори. Например в много европейски държави се вижда изображение на кръст в националния флаг, който е ясен християнски символ на вярата. Но далеч не навсякъде еднаквите символи и цветове говорят за едно и също. Например ако при нас зеленият цвят може да символизира тучната природа, то при ислямските държави символизира пророка Мохамед.
Какво означават символите при изработката на знамена?
Например, ако бялото за ирландския флаг символизира помирението между католици и протестанти, то в индийското знаме обозначава помирението на исляма с хиндуизма. При нас бялото е символ на духовното начало, като може да бъде и Вяра, ако се спрем на тълкуванието на цветовете в нашия национален флаг, като израз на основните християнски добродетели, след които идва Надеждата в зеленото и Любовта – в червеното. Символа на полумесеца при изработката на знамена може също да говори за различни неща. Например, ако това е знак за ислямската религия в много мюсюлмански държави, то в Сингапур обозначава нарастване на млада държава, точно както младият полумесец ще порасне не след дълго.

За да изразят своите ценности, държавите могат да се спрат на религиозни символи или такива, които обозначават независимост, както и близост до море и природните красоти. Науката, която изучава изработката на знамена и тяхната употреба се нарича вексилология, което идва от латински и обозначава военните знамена на римските легиони. Интересен и дълъг е пътят на знамената и тяхната трансформация във времето. Разгледайте каталога и можете да намерите това, което ви интересува, както и да поръчате, според предпочитанията си.